מדע וטכנולוגיה
جولة في غرفتي ك جيمر  🎮🕹
10:07
צפיות 2.9 מיליון   9 ימים לפני
THIS NEARLY GAVE HIM A HEART ATTACK! 🤣😱
1:00
צפיות 141 מיליון   18 ימים לפני
Weld Metal Repair Paste Review 2021- Does it Work?
0:24
צפיות 10 מיליון   7 ימים לפני
Mi 11 Ultra Review - Xiaomi just KILLED Samsung!?
16:55
צפיות 1.6 מיליון   יום לפני
The World's Largest Smartphone Camera!
15:57
צפיות 1 מיליון   יום לפני
כמה זה ירוק? - טורבינות רוח
10:33
تحدي التايم راب | صار شي غريب
10:05
צפיות 198 אלפי   3 ימים לפני
I turned my Diamond Play Button into a Gaming PC
18:15
צפיות 2.4 מיליון   4 ימים לפני
The coolest phone I've ever broken - Legion Duel Phone 2
10:40
צפיות 1.4 מיליון   5 ימים לפני
We BUILT a Mandalorian JETPACK! (HACKLORIAN: CHAPTER 5)
17:00
צפיות 1.4 מיליון   5 ימים לפני
THE FINNISH COINCIDENCE #shorts
0:46
צפיות 1.5 מיליון   8 ימים לפני
Wood Veneer Manufacturing #shorts
0:20
צפיות 39 מיליון   24 ימים לפני
OnePlus Watch Unboxing...
8:54
צפיות 1.8 מיליון   6 ימים לפני
Making chainsaw robot, carving logs
22:28
צפיות 3 מיליון   9 ימים לפני
WE’VE SEEN INTEL’S GPU
5:34
צפיות 616 אלפי   3 ימים לפני
Big Companies make the Worst Junk.
15:32
צפיות 447 אלפי   12 ימים לפני
This phone has a 15,000 RPM cooling fan!!!
11:37
צפיות 346 אלפי   5 ימים לפני
How Blind People Text On Their Phones
3:21
צפיות 8 מיליון   26 ימים לפני
Introducing Stretch
2:01
צפיות 2.2 מיליון   15 ימים לפני
This Wish Tech is a SCAM.
22:15
צפיות 930 אלפי   10 ימים לפני
DearMoon: My Application To fly!
1:48
צפיות 322 אלפי   14 ימים לפני
WE GOT BACK TOGETHER?!
8:35
צפיות 4.1 מיליון   חודש לפני
I Upgraded My Dream Setup For The Last Time!
38:44
צפיות 672 אלפי   24 ימים לפני
World’s HARDEST Card Trick (IMPOSSIBLE) - #Shorts
0:59
צפיות 8 מיליון   28 ימים לפני